Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Medi 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 ac 4

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

3       Trafod yr adroddiad drafft - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

(09.15-09.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 34)

 

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur trafod - Prentisiaethau yng Nghymru 2017

(09.45-10.15)                                                                  (Tudalennau 35 - 54)

 

Dogfennau atodol:

Papur trafod (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.15-10.30)

 

 

</AI5>

<AI6>

5       Panel twristiaeth (1) - Gwerthu Cymru i’r Byd

(10.30-11.30)                                                                  (Tudalennau 55 - 82)

Yr Athro Annette Pritchard, Athro Twristiaeth, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Nigel Morgan, Pennaeth Rheoli Busnes, Prifysgol Abertawe

Adrian Barsby, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
EIS(5)-20-17(p1) Ymatebion i’r Ymgynghoriad
EIS(5)-20-17 (p2) Yr Athro Annette Pritchard (Saesneg yn unig)
EIS(5)-20-17 (p3) Yr Athro Nigel Morgan (Saesneg yn unig)
EIS(5)-20-17 (p4) Cynghrair Twristiaeth Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

6       Panel twristiaeth (2) - Gwerthu Cymru i’r Byd

(11.30-12.30)                                                                  (Tudalennau 83 - 85)

Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd

Cassie Houghton, Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, Maes Awyr Caerdydd

Tom Jenkins, Prif Swyddog Gweithredol, Y Gymdeithas Dwristiaeth Ewropeaidd (ETOA)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-20-17 (p5) Maes Awyr Caerdydd (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

7       Papurau i'w nodi

 

 

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

7.1   Gohebiaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

                                                                                                     (Tudalen 86)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-20-17(p6) Gohebiaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

7.2   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

                                                                                        (Tudalennau 87 - 89)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-20-17(p7) Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

7.3   Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

                                                                                        (Tudalennau 90 - 92)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-20-17(p8) Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (Saesneg yn unig)

 

</AI11>

<AI12>

7.4   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Isadeiledd parthed y Banc Datblygu

                                                                                                     (Tudalen 93)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-20-17(p9) Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Isadeiledd parthed y Banc Datblygu (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

Ôl-drafodaeth breifat (12.30-12.35)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>