Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Steve George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       S4C: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

(09:30 - 10:30)                                                                    (Tudalennau 1 - 9)

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Phil Williams, Ysgrifennydd, S4C

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2017

</AI2>

<AI3>

3       Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Craffu Cyffredinol

(10:30 - 11:30)                                                                (Tudalennau 10 - 19)

Rhodri Glyn Thomas, Llywydd

Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Pedr ap Llwyd, Dirprwy Prif Weithredwr a Llyfrgellydd (Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus)

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4.1   Amgylchedd Hanesyddol: Tystiolaeth Ychwanegol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 22)

</AI5>

<AI6>

4.2   Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Safonau’r Gymraeg

                                                                                                     (Tudalen 23)

</AI6>

<AI7>

4.3   Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

                                                                                                     (Tudalen 24)

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitem 6 & 7 ac y cyfarfod ar 10 Ionawr 2018

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

6       Ystyried y dystiolaeth

(11:30 - 11:45)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

7       Blaenraglen Waith

(11:45 - 12:00)                                                                (Tudalennau 25 - 35)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>