Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09:00 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19 – Sesiwn dystiolaeth 1

(09:30 - 10:45)                                                                  (Tudalennau 1 - 67)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Swyddogion i’w cadarnhau

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-30-17 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:45 - 11:00)

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19 – Sesiwn dystiolaeth 2

(11:00 - 12:15)                                                              (Tudalennau 68 - 106)

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Swyddogion i’w cadarnhau

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-30-17 - Papur 2 - Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

(12:15)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion bro

                                                                                    (Tudalennau 107 - 108)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17 - Papur 3 - i'w nodi - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion bro

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Gwaith dilynol pellach yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar 20 Gorffennaf

                                                                                    (Tudalennau 109 - 111)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17 - Papur 4 - i'w nodi - Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Gwaith dilynol pellach yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar 20 Gorffennaf

</AI8>

<AI9>

4.3   Llythyr gan y Comisiynydd Plant yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref

                                                                                    (Tudalennau 112 - 129)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17 - Papur 5 - i'w nodi - Llythyr gan y Comisiynydd Plant yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4.4   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Teithio gan Ddysgwyr

                                                                                    (Tudalennau 130 - 141)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17 - Papur 6 - i'w nodi - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Teithio gan Ddysgwyr

</AI10>

<AI11>

4.5   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref

                                                                                    (Tudalennau 142 - 144)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17 - Papur 7 - i'w nodi - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

4.6   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch cyllid ar gyfer Llywodraethwyr Cymru

                                                                                    (Tudalennau 145 - 148)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-30-17- Papur 8 - i'w nodi - Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch cyllid ar gyfer Llywodraethwyr Cymru (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12:15)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI13>

<AI14>

6       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018 - 19: trafod y dystiolaeth

(12:15 - 12:35)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>