Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Hydref 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod Preifat

(08:45 - 09:00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sesiwn Graffu

(09:00 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 52)

 

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Chris Jones, Pennaeth Rheoli Perfformiad a Cyllid Myfyrwyr

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-28-17 - Papur 1

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:30 - 10:45)

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant ar gyfer 2016-17

                                                                                        (Tudalennau 53 - 61)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-28-17 - Papur 2

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

                                                                                        (Tudalennau 62 - 67)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-28-17 - Papur 3 - i'w nodi

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>