Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Hydref 2017

Amser: Times Not Specified
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4312


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Rhianon Passmore AC (yn lle Julie Morgan AC)

Mark Reckless AC

Tystion:

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Catherine Lloyd, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 681KB) Gweld fel HTML (375KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC, a dirprwyodd Rhianon Passmore yn ei lle.

 

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Derbyniwyd gwelliant 114 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 115 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 82 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd Gwelliant 116 (Alun Davies) .

Derbyniwyd gwelliant 24 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 95 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 95.

Ni chynigiwyd gwelliant 96 (Llyr Gruffydd).

Gwelliant 97 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 97.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 98 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 98.

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 83 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.

 

 

Derbyniwyd gwelliant 27A (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 117 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 118 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 119 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 120 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 121 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 122 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 123 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 124 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 125 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 12 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 126 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 127 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 128 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 129 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 130 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 131 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 132 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 133 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 134 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 135 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 136 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 137 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 138 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 139 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 18 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 41 (Darren Millar) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 42 (Darren Millar).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwydgwelliant 140A (Llyr Gruffydd) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 140 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 141 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Syrthiodd gwelliant 99 (Llyr Gruffydd). 

Syrthiodd gwelliant 100 (Llyr Gruffydd). 

Ni chynigiwyd gwelliant 84A (Llyr Gruffydd).

Tynnwyd gwelliant 84 (Darren Millar) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 101 (Llyr Gruffydd).

Gwelliant 85 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 43 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 152 (Darren Millar).

Gwelliant 102 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 102.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 103 (Llyr Gruffydd).

Ni chynigiwyd gwelliant 104 (Llyr Gruffydd).

Derbyniwyd gwelliant 142 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 143 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 144 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 86 (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 145A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 145A.

 

Derbyniwyd gwelliant 145 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 146 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 147 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 148 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 149 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 150 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 151 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 a 56 (Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66(Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 a 74 (Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 75 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 105 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd yr ystyriwyd fod holl adrannau ac atodiadau'r Bil wedi'u derbyn, gan gwblhau trafodion Cam 2.

3       Papurau i’w nodi

Cafodd y papurau eu nodi.

3.1     Llythyr gan y Llywydd - Senedd@Delyn

3.2     Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

3.3     Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Ymchwiliad i Wella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc

3.4     Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Teithio gan ddysgwyr

3.5     Llythyr at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes - Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI10>

<AI11>

5       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Trafod y prif faterion

5.1 Trafoddd y Pwyllgor y prif faterion. Byddai adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

</AI11>

<AI12>

6       Diweddariad ar y Flaenraglen Waith

6.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, a chytuno i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Athro Donaldson i'r Pwyllgor am sesiwn graffu ar y datblygiadau diweddaraf ynghylch y Cwricwlwm.

 

6.2 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer yr ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol.

 

</AI12>

<AI13>

7       Trafod yr ymateb i'r sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

7.1 Yn dilyn trafodaeth cytunodd y Pwyllgor y byddai llythyr yn cael ei anfon at Ysgrifennydd y Cabinet.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>