Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 4 Hydref 2017

Amser: 09.20 - 12.24
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4311


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Catherine Lloyd, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 828KB) Gweld fel HTML (395KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

The Chair welcomed Members, there were no apologies or declarations of interest.

 

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

2.1 In accordance with Standing Order 26.21, the Committee disposed of the following amendments to the Bill:

Amendment 37 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 1 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 2 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 3 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 4 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).
Amendment 76 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 76 was not agreed.Amendment 87 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 87 was not agreed.Amendment 5 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).


Amendment 77 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 77 was not agreed.


Amendment 22
(Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

 

 

 

 

 

Amendment 88 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 88 was not agreed.

 

Amendment 6 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 106 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 107 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 108 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 78 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 79 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 7 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 8 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 9 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 38 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 38 was not agreed.

 

Amendment 39 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 39 was not agreed.

 

Amendment 40 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 80 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 109 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 81 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 110 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 111 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 111 was not agreed. 

 

Amendment 89 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 89 was not agreed.

 

Amendment 90 (Llyr Gruffydd) was not moved.

 

Amendment 91 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 91 was not agreed.

 

 

Amendment 112 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

 

 

 

Amendment 113 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 113 was not agreed.

 

Amendment 92 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 92 was not agreed.

 

Amendment 93 (Llyr Gruffydd) was not moved.

Amendment 94 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 94 was not agreed.

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

The papers were noted.

</AI4>

<AI5>

3.1   Ymchwiliad i Iechyd Meddwl Amenedigol – Llythyr gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Robert Halfon AS, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan Dr Sarah Wollaston AS, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru – Deddf Cymru 2017: Prif Ddiwrnod Penodedig

</AI8>

<AI9>

3.5   Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

</AI9>

<AI10>

3.6   Ymchwiliad i Wella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

</AI10>

<AI11>

3.7   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cynllun gweithredu newydd y Llywodraeth: Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

</AI11>

<AI12>

3.8   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion Bro

</AI12>

<AI13>

3.9   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ymchwiliad i Athrawon Cyflenwi

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar 12 Hydref 2017.

As proceedings for Stage 2 were not completed, the Motion was not moved.

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>