Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


 

<AI1>

1       Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i ddefnyddio maglau yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

(09.30 - 10.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 18)

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn breifat anffurfiol: Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru - brîff llafar

(10.00 - 10.20)                                                                (Tudalennau 19 - 33)

 

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(10.20-10.30)

 

</AI3>

<AI4>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

(10.30 - 11.30)                                                                (Tudalennau 34 - 41)

 

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Graham Rees, Pennaeth yr Is-adran Môr a Physgodfeydd, Llywodraeth Cymru

Andy Fraser, Pennaeth Pysgodfeydd, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Môr a Physgodfeydd, Llywodraeth Cymru

 

</AI5>

<AI6>

5       Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan gynrychiolwyr y diwydiant

(11.30 - 12.20)                                                                (Tudalennau 42 - 51)

 

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru - Confor

David Edwards, Rheolwr Ardal - Tilhill Forestry

Hamish MacLeod, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus - BSW Timber

 

</AI6>

<AI7>

6       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru ar ddifa moch daear

                                                                                        (Tudalennau 52 - 53)

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch y Grŵp Llywio ar Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

                                                                                        (Tudalennau 54 - 55)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>