Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Amser: 09.15 - 12.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4145


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Prifysgol De Cymru

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Jo Salway, Llywodraeth Cymru

Debra Carter, Llywodraeth Cymru

Paul Byard, EEF - The Manufacturers’ Association

John Brunt, Mid Wales Manufacturing Group

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 559KB) Gweld fel HTML (345KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

</AI2>

<AI3>

2       Yr Athro Dylan Jones-Evans - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

2.1 Atebodd Dylan Jones-Evans gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

2.2 Bydd yr Athro Dylan Jones-Evans yn anfon dogfen at y Pwyllgor y mae Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn gweithio arni gyda'i gilydd mewn cysylltiad â Bargen Ddinesig Caerdydd.

2.3 Trafododd yr Athro Dylan Jones-Evans hefyd ddogfen y mae'n gobeithio ei hanfon mewn cysylltiad â Bargen Ddinesig Abertawe.

</AI3>

<AI4>

3       Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

3.1 Atebodd Mark Drakeford AC, Jo Salway a Debra Carter gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI4>

<AI5>

4       Panel busnes - bargeinion dinesig ac economïau rhanbarthol Cymru

4.1 Atebodd Paul Byard a John Brunt gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

</AI6>

<AI7>

5.1   Gohebiaeth â Chadeirydd y Pwyllgor Deisebau

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>