Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Yr Athro Dylan Jones-Evans - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 13)

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

 

</AI3>

<AI4>

3       Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

(10.15-11.15)                                                                  (Tudalennau 14 - 19)

Mark Drakeford AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Jo Salway, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth Cymru

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllid Strategol Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-17 (p1) Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol / Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

</AI4>

<AI5>

Egwyl (11.15-11.30)

 

</AI5>

<AI6>

4       Panel busnes - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

(11.30-12.30)                                                                  (Tudalennau 20 - 26)

Paul Byard, Cyfarwyddwr cenedlaethol – Cymru, EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr

John Brunt, Uwch Reolwr Rhwydwaith, Grŵp Gweithgynhyrchu’r Canolbarth

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-17 (p2) EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr (Saesneg yn unig)
EIS(5)-15-17 (p3) Grŵp Gweithgynhyrchu’r Canolbarth (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

5.1 </AI7>

<AI8>

Gohebiaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

                                                                                                     (Tudalen 27)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-15-17 (p4) Gohebiaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth breifat (12.30-12.45)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>