Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2011

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Bethan Webber
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8409
Bethan.Webber@Wales.gov.uk

Daniel Collier
Dirprwy Clerc y Pwyllgor

029 2089 8020
daniel.collier@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.    Ymddiheuriadau a dirprwyon (9.30 – 9.35) 

</AI1>

<AI2>

2.    Deddfwriaeth archwilio bosibl (9.35 - 9.45) 

</AI2>

<AI3>

3.    Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru am flaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru (9.45 – 10.15)  (Tudalennau 1 - 12)

Papur: PAC(4) 01-11 (p1)

 

</AI3>

<AI4>

4.    Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai (10.15 - 10.30)  (Tudalennau 13 - 84)

Papur: PAC(4) 01-11 (p2)

 

</AI4>

<AI5>

5.    Sesiwn breifat (10.30 – 11.00)   

Yn amodol ar gytundeb y Pwyllgor, cynhelir gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat o dan Reol Sefydlog 17.42(vi)

</AI5>

<AI6>

6.    Trafod canfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i oedolion  (Tudalennau 85 - 87)

</AI6>

<AI7>

7.    Trafod gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol 

</AI7>

<AI8>

8.    Papur i’w nodi:  (Tudalennau 88 - 89)

Papur: PAC(4) 01-11 (p3) - Gohebiaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru – 23 Mehefin 2011 (Saesneg yn unig)

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>