Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 29 Mawrth 2017

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Digwyddiad i randdeiliaid i lansio'r adroddiad ar yr Ardoll

Brentisiaethau - Ystafell Briffio’r Cyfryngau (Preifat) (08:45-09:45)

 

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (09:50-10:00)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Cwmni prydlesu cerbydau rheilffordd - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(10:00-10:40)                                                                    (Tudalennau 1 - 39)

Olivier Andre, Cyfarwyddwr Masnachol, Porterbrook Leasing Company

Stephen McGurk, Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Chaffael, Porterbrook Leasing Company

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil - Papur cefndir
Y Briff Ymchwil - Crynodeb o Dystiolaeth Ysgrifenedig
Y Briff Ymchwil - Cyfarfod
EIS(5)-10-17 (p1) Porterbrook (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

3       Undebau llafur ym maes trafnidiaeth - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(10:40-11:20)                                                                  (Tudalennau 40 - 46)

Mick Cash, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT)

Andrew Hudd, Aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Cymru a De-orllewin Lloegr, Cymdeithas Gysylltiedig y Peirianwyr Locomotifau a Diffoddwyr Tân (ASLEF)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-17 (p2) Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth (RMT) (Saesneg yn unig)
EIS(5)-10-17 (p3) Cymdeithas Gysylltiedig y Peirianwyr Locomotifau a Diffoddwyr Tân (ASLEF) (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11:20-11:30)

 

</AI6>

<AI7>

4       Trafnidiaeth Cymru - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(11:30-12:30)                                                                  (Tudalennau 47 - 48)

James Price, Cadeirydd, Trafnidiaeth Cymru

Geoff Ogden, Rheolwr gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-17 (p4) Trafnidiaeth Cymru

 

</AI7>

<AI8>

Ôl-drafodaeth breifat (12:30-12:40)

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>