Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ty Hywel – Ystafell Bwyllgora 4

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2011

 

Amser:
09:00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Steve George
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8242
stephen.george@wales.gov.uk

Olga Lewis
Dirprwy Clerc y Pwyllgor

029 2089 8154
Olga.Lewis@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.    Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

</AI1>

<AI2>

2.    Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

</AI3>

<AI4>

 

CLA11 – Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2011  

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Mehefin 2011. Fe’u gosodwyd ar 29 Mehefin 2011. Yn dod i rym ar 1 Awst 2011

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA12 - Rheoliadau Llestri Cegin Plastig (Amodau ar Fewnforion o Tsieina) (Cymru) 2011  (Tudalennau 1 - 43)

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Mehefin 2011. Fe’u gosodwyd ar 30 Mehefin 2011. Yn dod i rym ar 1 Gorffennaf 2011. Mae’r rheoliadau hyn yn torri’r rheol 21 diwrnod.

 

 

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

 

Dim

</AI6>

<AI7>

3.    Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

</AI7>

<AI8>

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

 

Dim

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

</AI9>

<AI10>

 

CLA10 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2011  (Tudalennau 44 - 157)

Y weithdrefn gadarnhaol. Nid yw’r dyddiad y’u gwnaed wedi’i nodi. Nid yw’r dyddiad y’u gosodwyd wedi’i nodi. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(b)

 

</AI10>

<AI11>

4.    Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil Senedd y DU ynghylch Lleoliaeth  (Tudalennau 158 - 180)

</AI11>

<AI12>

5.    Dyddiad y cyfarfod nesaf 

</AI12>

<AI13>

Papurau i'w nodi

CLA(4)-02-11- Adroddiad o’r cyfarfod ar 29 Mehefin 2011

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>