Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Mawrth 2017

Amser: 09.52 - 14.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3962


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Siân Gwenllian AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Alec Taylor, Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gill Bell, Marine Conservation Society

Sue Burton, Ardal Cadwraeth Arbennig Moroedd Sir Benfro

Alison Palmer Hargrave, Pen Llŷn a’r Sarnau Special Area of Conservation

Jim Evans, Welsh Fisherman’s Association

Staff y Pwyllgor:

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Wendy Dodds (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 747KB) Gweld fel HTML (281KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas AC.

 

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan sefydliadau anllywodraethol

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI3>

<AI4>

3       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan Swyddogion Ardal Cadwraeth Arbennig

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI4>

<AI5>

4       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan y diwydiant

Cyflwynodd y tyst ei hun ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

5       Papur(au) i'w nodi

Nododd yr Aelodau y llythyrau.

 

</AI6>

<AI7>

5.1   Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch ansawdd yr aer yng Nghymru

</AI7>

<AI8>

5.2   Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar TB Buchol

</AI8>

<AI9>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

7       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - trafod tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

</AI10>

<AI11>

8       Trafod y papur materion allweddol ar TB Buchol

Trafododd yr Aelodau y papur.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>