Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Mawrth 2017

Amser: 09.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.45-10.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan sefydliadau anllywodraethol

(10.00-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 11)

 

Alec Taylor, Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gill Bell, Cymdeithas Cadwraeth Forol

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.45-11.00)

 

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan swyddogion Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)

(11.00-11.45)                                                                                                  

 

Sue Burton, Swyddog ACA Forol Sir Benfro

Alison Palmer Hargrave, Swyddog ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

 

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan y diwydiant

(11.45-12.30)                                                                                                  

 

Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch ansawdd yr aer yng Nghymru - Saesneg yn unig

 

                                                                                        (Tudalennau 12 - 20)

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan y Llywodraeth Cymru ar TB Buchol

                                                                                        (Tudalennau 21 - 27)

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

Cinio

(12.30-13.00)

</AI11>

<AI12>

7       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - trafod y dystiolaeth lafar ac ysgrifenedig

(13.00-13.30)                                                                  (Tudalennau 28 - 56)

 

</AI12>

<AI13>

8       TB Buchol yng Nghymru – y prif faterion

(13.30-15.00)                                                                  (Tudalennau 57 - 79)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>