Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mawrth 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6363

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-10.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru: Archwiliad o dystiolaeth a phenderfyniadau mewn ACMau gan ddefnyddio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion fel astudiaeth achos

(10.00-11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 18)

Yr Athro Michel Kaiser, Athro Gwyddorau Cadwraeth Forol - Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

Dr Emma Sheehan, Cymrodor Ymchwil Sefydliad y Môr – Ysgol y Gwyddorau Biolegol a Morol, Prifysgol Plymouth

Dogfennau atodol: Briff Ymchwil

</AI3>

<AI4>

3       Papur(au) i'w nodi:

(11.00 - 11.05)                                                                                                

 

</AI4>

<AI5>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 19 - 20)

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 1i’w nodi

</AI5>

<AI6>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 21 - 23)

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 2 i’w nodi

 

</AI6>

<AI7>

Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 24 - 26)

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 3 i’w nodi (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 27 - 30)

Dogfennau atodol:

CCERA(5)-09-17 – Papur 4 i’w nodi

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 31 - 32)

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 5 i’w nodi

 

</AI9>

<AI10>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar ansawdd aer yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 33 - 36)

Dogfennau atodol: CCERA(5)-09-17 – Papur 6 i’w nodi

 

</AI10>

<AI11>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

 

</AI11>

<AI12>

Egwyl

(11.05-11.15)

 

</AI12>

<AI13>

5       Craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pedolwyr (Cofrestru)

(11.15-11.25)                                                                  (Tudalennau 37 - 38)

Dogfennau atodol: Briff Cyfreithiol

 

</AI13>

<AI14>

6       Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

(11.25-12.30)                                                                  (Tudalennau 39 - 94)

Dogfennau atodol: Adroddiad drafft

</AI14>

<AI15>

Cinio

(12.30-13.00)

 

</AI15>

<AI16>

7       Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

(13.00-15.00)                                                                                                  

 

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>