Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017

Amser: 09.35 - 12.00
 


Cyfarfod preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mark Reckless AC (Cadeirydd)

Jayne Bryant AC

Vikki Howells AC

Huw Irranca-Davies AC

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

Simon Thomas AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Marc Wyn Jones (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Louise Andrewartha (Dirprwy Glerc)

Chloe Corbyn (Ymchwilydd)

Elfyn Henderson (Ymchwilydd)

Katy Orford (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Nid oedd unrhyw gyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Trafod y materion allweddol sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion a chytunwyd pa feysydd y dylai ganolbwyntio arnynt yn ei adroddiad.

</AI2>

<AI3>

3       Trafod y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

Trafododd y Pwyllgor gyfarfod cyntaf y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd, a gynhelir ar 28 Chwefror.

</AI3>

<AI4>

4       Trafod yr adroddiad drafft ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

Gohiriwyd y drafodaeth ynghylch yr eitem hon.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>