Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Ebrill 2017

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMADY@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

(14.30)                                                                                 (Tudalennau 1 - 7)

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(14.30 - 14.35)                                                                                                

</AI2>

<AI3>

Papur i'w nodi 1- Cynghrair cymunedau diwydiannol adroddiad ar ddyfodol polisi rhanbarthol

                                                                                          (Tudalennau 8 - 27)

</AI3>

<AI4>

Papur i'w nodi 2 - gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid a Llywodraeth Leol

                                                                                                     (Tudalen 28)

</AI4>

<AI5>

Papur i'w nodi 3 - gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Cabinet ar Horizon 2020

                                                                                        (Tudalennau 29 - 30)

</AI5>

<AI6>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) ac 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35)                                                                                                             

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol - beth nesaf i Gymru? - Papur trafod

(14.35 - 15.00)                                                                (Tudalennau 31 - 33)

</AI7>

<AI8>

5       Bil y Diddymu Mawr - briff gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad

(15.00 - 16.00)                                                                                                

 

Gweler: y Bil Diddymu Mawr: Papur Gwyn

 

</AI8>

<AI9>

6       Blaenraglen waith - y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf

(16.00 - 17.00)                                                                (Tudalennau 34 - 40)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>