Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Mawrth 2017

Amser: 13.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(14.00 - 14.05)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol ymg Nghymreu a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mawrth 2017)

                                                                                            (Tudalennau 5 - 7)

</AI3>

<AI4>

Cyflogau Uwch-reolwyr: Adroddiad Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus

                                                                                          (Tudalennau 8 - 39)

</AI4>

<AI5>

3       Sesiwn gychwynnol: Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

(14.05 - 14.50)                                                                (Tudalennau 40 - 47)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

 

</AI5>

<AI6>

(14.50-15.00 - Egwyl)

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 12

(15.00 - 16.00)                                                                (Tudalennau 48 - 75)

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-17 Papur 1 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Ian Williams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sector, Llywodraeth Cymru

 

 

 

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(16.00)                                                                                                             

 

Eitemau 6, 7 a 8

 

</AI8>

<AI9>

6       Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.00 - 16.15)                                                                (Tudalennau 76 - 83)

</AI9>

<AI10>

7       Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

(16.15 - 16.45)                                                              (Tudalennau 84 - 109)

 

PAC(5)-09-17 Papur 2 – Adroddiad drafft

 

</AI10>

<AI11>

8       Blaenraglen Waith - Haf 2017

(16.45 - 17.00)                                                            (Tudalennau 110 - 120)

 

PAC(5)-09-17 Papur 3 – Blaenraglen Waith, Haf 2017

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>