Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.00)                                                                                                               

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(9.00)                                                                                   (Tudalennau 1 - 3)

</AI2>

<AI3>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(9.00-10.00)                                                                      (Tudalennau 4 - 23)

 

Alun Davies AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams - Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson - Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru

 

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10.00)                                                                                                             

 

Eitemau 5, 7 ac 8

 

</AI4>

<AI5>

5       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

(10.00-10.15)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.15 - 10.25)

 

</AI6>

<AI7>

6       Briff technegol: Awdurdod Cyllid Cymru

(10.25-11.25)                                                                  (Tudalennau 24 - 32)

 

Dyfed Alsop – Cyfarwyddwr Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald – Rheolwr Rhaglenni Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Jo Ryder – Rheolwr Prosiect Pobl ACC, Llywodraeth Cymru

 

</AI7>

<AI8>

7       Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Aelodaeth y Bwrdd

(11.25-12.15)                                                                  (Tudalennau 33 - 42)

 

Papur 1 – Trefniadau Llywodraethiant Swyddfa Archwilio Cymru

 

</AI8>

<AI9>

8       Goblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

(12.15-12.30)                                                                  (Tudalennau 43 - 52)

 

Papur 2 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch Craffu Ariannol ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>