Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Mawrth 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Jon Antoniazzi

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

Cyfarfod anffurfiol

09.15 - 09.30

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 61)

 

Mary van den Heuvel, Swyddog Polisi - ATL Cymru

Lisa Edwards, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU Cymru

Phil Higginson, Is-Lywydd - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru UCAC

Gareth Parry - Llywydd Adran Gwynedd yr NUT

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru - NASUWT

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil

CYPE(5)-08-17 – Papur 1: Ymateb ar y cyd gan: : ATL UCAC NAHT UCU (Saesneg

yn unig)

CYPE(5)-08-17 – Papur 2 : Undeb Cenedlaethol yr Athrawon, Cymru (Saesneg yn

unig)

CYPE(5)-08-17 – Papur 3: Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr

Athrawesau (NASUWT) (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

Egwyl 10.30 - 10.40

 

</AI4>

<AI5>

3       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

10.40 - 11.40                                                                  (Tudalennau 62 - 66)

 

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr - ASCL Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-08-17 – Papur 4: Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

(ASCL) (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

11.40.12.40                                                                     (Tudalennau 67 - 79)

 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Estyn

Huw Davies, Arolygydd EM - Estyn

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-08-17 – Papur 5 : Estyn (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

5       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Datganiad Ysgrifenedig gan y Llywydd ynghylch y Senedd Ieuenctid

                                                                                        (Tudalennau 80 - 81)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-08-17 – Papur | Paper 6 - i'w nodi | to noteent

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith – FyNgherdynTeithio

                                                                                                     (Tudalen 82)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-08-17 – Papur | Paper 7 - i'w nodi | to note

 

</AI9>

<AI10>

Llythyr at y Cadeiryddion ynghylch Datblygiad Proffesiynol Parhaus

                                                                                        (Tudalennau 83 - 85)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-08-17 – Papur | Paper 8 - i'w nodi | to note

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>