Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Jon Antoniazzi

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


<AI1>

Cyfarfod anffurfiol

09.15 - 09.30

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2015 - 2016

(09.30 - 11.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 24)

 

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(5)-06-17 Estyn - Papur | Paper 1

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl 11.00 - 11.10

 

 

 

 

 

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 2

(11.10 - 12.10)                                                                (Tudalennau 25 - 49)

 

Tim Pratt, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Maureen Harris, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley a Llywydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil
CYPE(5)-06-17 Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau - Papur | Paper 2 (Seasneg yn unig)
CYPE(5)-06-17 Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon - Papur | Paper 3 (Seasneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(12.10)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

                                                                                        (Tudalennau 50 - 57)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 4 - i'w nodi | to note

 

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

                                                                                        (Tudalennau 58 - 59)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 5 - i'w nodi | to note

 

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

                                                                                        (Tudalennau 60 - 61)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 6 - i'w nodi | to note

 

</AI9>

<AI10>

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

                                                                                        (Tudalennau 62 - 63)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 7 - i'w nodi | to note (Seasneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu gydol Oes - Cyllid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn y dyfodol

                                                                                        (Tudalennau 64 - 65)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 8 - i'w nodi | to note

 

</AI11>

<AI12>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI12>

<AI13>

6       Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

(12.10 - 12.30)                                                                (Tudalennau 66 - 72)

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-06-17 – Papur | Paper 9 - Private | Preifat

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>