Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2017

Amser: 09.20 - 15.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3812


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Andrew Morgan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cllr Huw David, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Roger Waters, RCT County Borough Council

Yr Athro Stuart Cole, Prifysgol De Cymru

Dr Mark Lang, Prifysgol Caerdydd

Rowland Pittard, Rail Future

Mike Hewitson, Passenger Focus

David Beer, Passenger Focus UK

Sharon Hedges, Transport Focus

Richard Evans, Rail Delivery Group

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Sean Evans (Ymchwilydd)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (440KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

2.1 Atebodd Andrew Morgan, Huw David a Roger Waters gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

</AI3>

<AI4>

3       Academyddion - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

3.1 Atebodd Stuart Cole a Mark Lang gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

</AI4>

<AI5>

4       Sefydliadau defnyddwyr rheilffyrdd annibynnol - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

4.1 Atebodd Rowland Pittard, Mike Hewitson, Sharon Hedges a David Beer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

</AI6>

<AI7>

6       Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol i brentisiaethau

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur

 

</AI7>

<AI8>

7       Rail Delivery Group - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

7.1 Atebodd Richard Evans gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>