Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2017

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:00-09:15)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(09:15-10:00)                                                                    (Tudalennau 1 - 37)

Andrew Morgan, Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cllr Huw David, Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Roger Waters, Swyddog arweiniol, Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil - Papur cefndir
Y Briff Ymchwil
Crynodeb o’r ymatebion i'r arolwg (Saesneg yn unig)
EIS(5)-09-17 (p1) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Academyddion - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(10:00-11:00)                                                                  (Tudalennau 38 - 55)

Stuart Cole, Athro Emeritws Trafnidiaeth, Prifysgol De Cymru

Mark Lang, Ymchwilydd Ymgynghorol Economaidd-Gymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-09-17 (p2) Stuart Cole, Athro Emeritws Trafnidiaeth (Saesneg yn unig)
EIS(5)-09-17 (p3) Dr Mark Lang (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

Egwyl (11:00-11:15)

 

</AI5>

<AI6>

4       Sefydliadau defnyddwyr rheilffyrdd annibynnol - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(11:15-12:15)                                                                  (Tudalennau 56 - 74)

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru Wales

Mike Hewitson, Pennaeth Polisi, Transport Focus

Sharon Hedges, Rheolwr Rhaglen Masnachfraint, Transport Focus

David Beer, Rheolwr Rhanddeiliaid, Transport Focus

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-09-17 (p4) Railfuture Cymru Wales (Saesneg yn unig)
EIS(5)-09-17 (p5) Transport Focus (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem agenda 6

                                                                                                                        

 

 

</AI7>

<AI8>

6       Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol ynghylch prentisiaethau

(12:15-12:30)

                                                                                        (Tudalennau 75 - 80)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-09-17 (p6) Papur cwmpasu - Ymchwiliad dilynol ynghylch prentisiaethau

 

</AI8>

<AI9>

Egwyl (12:30-14:00)

 

</AI9>

<AI10>

7       Rail Delivery Group - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint y rheilffyrdd a’r metro

(14:00-15:00)                                                                  (Tudalennau 81 - 85)

Richard Evans, Pennaeth Polisi Gwasanaethau i Deithwyr, Rail Delivery Group

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-09-17 (p7) Rail Delivery Group (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

Ôl-drafodaeth breifat (15:00-15:15)

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>