Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017

Amser: 09.35 - 12.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3806


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Hefin David AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Mark Bodger, Construction Industry Training Board

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

Julie James AC, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Llywodraeth Cymru

Sam Huckle, Pennaeth Polisi Prentisiaeth, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Robert Lloyd-Williams (Dirprwy Glerc)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 679KB) Gweld fel HTML (265KB)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

</AI2>

<AI3>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI3>

<AI4>

3       Trafodaeth am yr adroddiad amlinellol drafft ynghylch Seilwaith Digidol

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

</AI4>

<AI5>

4       Trafodaeth am y dystiolaeth ysgrifenedig a gafwyd gan sefydliadau'r sector cyhoeddus – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig.

 

</AI5>

<AI6>

5       Panel sectorau diwydiant – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

5.1 Atebodd Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol CITB Cymru, a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

</AI6>

<AI7>

6       Craffu ar waith y Gweinidog – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

6.1 Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

 

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>