Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:15-09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3 a 4

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3       Trafod yr adroddiad amlinellol drafft ar Seilwaith Digidol Cymru

(09:30-09:45)                                                                      (Tudalennau 1 - 4)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-17 (p1) Adroddiad amlinellol drafft (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

4       Trafod y dystiolaeth ysgrifenedig a gafwyd gan sefydliadau yn y sector cyhoeddus - Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru

(09:45-10:00)                                                                    (Tudalennau 5 - 20)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-17 (p2) Colegau Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-05-17 (p3) Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-05-17 (p4) Conffederasiwn GIG Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-05-17 (p5) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

Cyhoedd

 

</AI6>

<AI7>

5       Panel y sectorau diwydiant - Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru

(10:00-11:00)                                                                  (Tudalennau 21 - 40)

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, CITB Cymru Wales

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

EIS(5)-05-17 (p6) CITB Cymru Wales

EIS(5)-05-17 (p7) Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

6       Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog  - Yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru

(11:00-12:00)                                                                  (Tudalennau 41 - 52)

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO, Llywodraeth Cymru

Samantha Huckle – Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-17 (p8) Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

 

</AI8>

<AI9>

Ôl-drafodaeth breifat (12:00-12:15)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>