Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

(09:30 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 21)

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Rhodri Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

EIS(5)-12-16 (p1) Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10:30 - 10:40)

 

</AI4>

<AI5>

3       Awdurdodau Lleol - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (I’w gadarnhau)

(10:40 - 11:40)                                                                                                

 

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

4.2 </AI6>

<AI7>

Llythyr at y Cadeirydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynglŷn â'r diwydiant dur

                                                                                                     (Tudalen 22)

Dogfennau atodol:

Llythyr at y Cadeirydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynglŷn â'r diwydiant dur (Saesneg yn unig)

 

4.3 </AI7>

<AI8>

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd

                                                                                        (Tudalennau 23 - 25)

Dogfennau atodol:

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a chyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 15 Rhagfyr 2016

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

6       Ystyried y dystiolaeth seilwaith ryngwladol - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

(11:40 - 11:55)                                                                                                

 

</AI10>

<AI11>

7       Ystyried y themâu allweddol sy'n ymddangos - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

(11:55 - 12:10)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

8       Papur cwmpasu - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a metro

(12:10 - 12:25)                                                                (Tudalennau 26 - 31)

 

Dogfennau atodol:

Papur cwmpasu - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a metro

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>