Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Tachwedd 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:00 - 09:15)

</AI1>

<AI2>

Sesiwn friffio breifat cyn yr ymchwiliad - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

(09:15 - 09:30)

Gareth David Thomas, Uned Craffu Ariannol, Y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Panel y sectorau adeiladu a pheirianneg  - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

(09:30 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 39)

Neil Sadler, ACE Cymru Wales, Cadeirydd

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, CITB Cymru Wales

Ed Evans, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Mark Harries, Cynghorwr Cynllunio a Pholisi Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

EIS(5)-10-16 (p1) ACE Cymru Wales (Saesneg yn unig)

EIS(5)-10-16 (p2) CITB Cymru Wales (Saesneg yn unig)

EIS(5)-10-16 (p3) Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales

Cymru) (Saesneg yn unig)

EIS(5)-10-16 (p4) Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

3.1 </AI5>

<AI6>

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Adolygiad Diamond

                                                                                        (Tudalennau 40 - 43)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-15 (p5) Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Adolygiad Diamond

 

3.2 </AI6>

<AI7>

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

                                                                                        (Tudalennau 44 - 48)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-16 (p6) Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

 

3.3 </AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch yr ardoll prentisiaeth

                                                                                        (Tudalennau 49 - 50)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-16 (p7) Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch yr ardoll prentisiaeth (Saesneg yn unig)

 

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a chyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 23 Tachwedd 2016

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 – Ystyried y llythyrau drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

(10:30 - 10:45)                                                                (Tudalennau 51 - 58)

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-10-16 (p8) Llythyr drafft gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (Saesneg yn unig)
EIS(5)-10-16 (p9) Llythyr drafft gan y Cadeirydd at y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

Ôl-drafodaeth breifat (10:45 - 11:00)

</AI11>

<AI12>

Digwyddiad i randdeiliaid i drafod y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

arfaethedig i Gymru - Ystafelloedd Cynadledda C a D (Llawr 1af, Tŷ

Hywel) (11:00 - 14:00)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>