Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Tachwedd 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

(09.30-11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 61)

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil (Papur briffio yn y Gymraeg i ddilyn ddydd Llun)
EIS(5)-08-16 (p1) Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

 

</AI3>

<AI4>

3       Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

(11.00-12.00)                                                                (Tudalennau 62 - 105)

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO

Steve Hudson, Uwch Rheolwr Cyllid

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil (Papur briffio yn y Gymraeg i ddilyn ddydd Llun)
EIS(5)-08-16 (p2) Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

 

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

4.1 </AI5>

<AI6>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â 'Deiseb P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot'

                                                                                    (Tudalennau 106 - 107)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-08-16 (p3) Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â 'Deiseb P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot'

 

4.2 </AI6>

<AI7>

Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Gweinidog Gwladol dros Newid Hinsawdd a Diwydiant ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 108 - 111)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-08-16 (p4) Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Gweinidog Gwladol dros Newid Hinsawdd a Diwydiant ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru (Saesneg yn unig)

 

4.3 </AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Brif Weinidog y DU ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 112 - 114)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-08-16 (p5) Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Brif Weinidog y DU ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru

 

4.4 </AI8>

<AI9>

Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch ardrethi busnes

                                                                                                   (Tudalen 115)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-08-16 (p6) Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch ardrethi busnes (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 - Trafodaeth ar flaenoriaethau

(12:00-12:30)                                                                                                  

 

</AI11>

<AI12>

7       Adolygiad Diamond - trafodaeth ar argymhellion

(12:30-12:35)

                                                                                    (Tudalennau 116 - 118)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-08-16 (p7) Llythyr drafft adolygiad Diamond (Saesneg yn unig)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>