Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Hydref 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cynrychiolwyr diwydiant - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

(09:20 - 10:20)                                                                  (Tudalennau 1 - 54)

Chris Hagg, Pennaeth Materion Allanol, Celsa Steel

Jon Bolton, Prif Swyddog Gweithredol, Liberty Steel UK Plates & UK Steel Development

Dominic King, Pennaeth Polisi a Chynrychiolaeth, UK Steel

Tata Steel Europe (Cynrychiolydd i’w gadarnhau)

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil
EIS(5)-07-16 (p1) Celsa Steel (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-16 (p2) Liberty Steel UK (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-16 (p3) UK Steel (Saesneg yn unig)

</AI2>

<AI3>

Egwyl (10:20 - 10:30)

</AI3>

<AI4>

3       Cynrychiolwyr undebau - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

(10:30 - 11:30)                                                                (Tudalennau 55 - 60)

Tony Brady, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite

Jeff Beck, Trefnydd, GMB

Rob Edwards, Prif Drefnydd, Cymuned

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-16 (p4) Unite (Saesneg yn unig)
EIS(5)-07-16 (p5) Community (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

4       Prif Weinidog Cymru - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

(11:30 - 12:30)                                                                (Tudalennau 61 - 64)

Rt Hon Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Gwenllian Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr –Ynni a Dur, Yr Economi a’r Seilwaith

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-16 (p6) Prif Weinidog Cymru

</AI5>

<AI6>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

5.1 </AI6>

<AI7>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â 'Deiseb P-04-668 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot’

                                                                                                     (Tudalen 65)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-16 (p7) Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â 'Deiseb P-04-668 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot’

 

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

7       Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru - papur opsiynau (Saesneg yn unig)

(12:30 - 12:31)

                                                                                                     (Tudalen 66)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-07-16 (p8) papur opsiynau (Saesneg yn unig)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>