Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Hydref 2016

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09:30 - 09:45)

</AI1>

<AI2>

Preifat

</AI2>

<AI3>

1       Hyfforddiant craffu ariannol

(09:45-10:45)                                                                                                  

Martin Jennings, Cyllid ac Ystadegau, Y Gwasanaeth Ymchwil

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10:45 - 11:00)

 

</AI4>

<AI5>

Cyhoedd

</AI5>

<AI6>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI6>

<AI7>

3       Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru - Sesiwn graffu

(11:00 - 12:00)                                                                  (Tudalennau 1 - 19)

Yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

EIS(5)-06-16 (p1) Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

 

</AI7>

<AI8>

Ôl-drafodaeth breifat (12:00 - 12:15)

</AI8>

<AI9>

Trafodaeth anffurfiol o argymhellion Adolygiad Diamond yn adeilad yr Urdd (12:15 - 14:00)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>