Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2016

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Rhag-gyfarfod anffurfiol 08.45 - 09.00

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(9.00)                                                                                                               

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi:

(9.00)                                                                                                               

</AI3>

<AI4>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd – 23 Medi 2016 – Awdurdod Cyllid Cymru

                                                                                                       (Tudalen 1)

</AI4>

<AI5>

4       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 2 - 25)

 

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

Susan Hudson – Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

Papur 1 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017-18

 

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 26 - 71)

 

Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Papur 2 - Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18

 

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

11.00 – 11.15 Egwyl

 

</AI8>

<AI9>

7       Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2017-18: Ystyried y dystiolaeth

(11.15-11.30)                                                                                                  

</AI9>

<AI10>

8       Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18: Ystyried y dystiolaeth

(11.30-11.45)                                                                                                  

</AI10>

<AI11>

9       Trosolwg o'r broses gyllidebu

(11.45-12.30)                                                                                                  

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>