Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2016

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


<AI1>

Brecwast busnes (World of Boats) (08.30 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (09.45 - 10.00)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

2       Ardrethi Busnes yng Nghymru – Panel arbenigol

(10.00-11.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 33)

David Magor, Prif Weithredwr, y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw

Andrew West, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig Cymru

Matthew Williams, Cynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil
EIS(5)-05-16 (p1) Y Sefydliad Ardrethu a Phrisio Refeniw (Saesneg yn unig)
EIS(5)-05-16 (p2) Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig Cymru (Saesneg yn unig)
EIS(5)-05-16 (p3) Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

3       Ardrethi Busnes yng Nghymru - Craffu ar waith y Gweinidog

(11.15-12.15)                                                                  (Tudalennau 34 - 37)

Dr Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Lywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Pennaeth Polisi Trethi Lleol, Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-16 (p4) Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

</AI5>

<AI6>

4       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

4.1 </AI6>

<AI7>

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru

                                                                                        (Tudalennau 38 - 47)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-16 (p5) Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru

 

4.2 </AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi,  Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch y fasnachfraint rheilffyrdd ac amserlen y metro

                                                                                        (Tudalennau 48 - 49)

Dogfennau atodol:

EIS(5)-05-16 (p6) Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch y fasnachfraint rheilffyrdd ac amserlen y metro

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 13 Hydref

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

Ôl-drafodaeth breifat (12:15 - 12:30)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>