Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 26 Medi 2016

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddMCD@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

</AI3>

<AI4>

SL(5)015 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016

                                                                                            (Tudalennau 1 - 8)

 

CLA(5)-06-16 - Papur1 - Adroddiad

CLA(5)-06-16 - Papur 2– Gorchymyn

CLA(5)-06-16 - Papur 3– Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy'n cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.7(i) a 21.7(v)

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

</AI6>

<AI7>

SL(5)014 - Canllawiau i Ofwat (corff rheoleiddio economaidd y sector dŵr) ar Godi Tâl

                                                                                          (Tudalennau 9 - 36)

CLA(5)-06-16 - Papur4 - Adroddiad

CLA(5)-06-16 - Papur 5- Canllawiau

CLA(5)-06-16 - Papur 6– Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

 

</AI7>

<AI8>

4       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi: Y Broses Ddeddfwriaethol

                                                                                        (Tudalennau 37 - 40)

 

CLA(5)-06-16 - Papur 7 - Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi ar ei ymchwiliad i ‘Y Broses Ddeddfwriaethol’ [Saesneg yn unig]

 

</AI9>

<AI10>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

(vi) mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

</AI10>

<AI11>

6       Bil Cymru: Adroddiad drafft

                                                                                        (Tudalennau 41 - 95)

CLA(5)-06-16 – Papur 8 –Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

CLA(5)-06-16 – Papur 9 –Gwelliannau [Saesneg yn unig]

 

</AI11>

<AI12>

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dydd Llun 3 Hydref 2016

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>