Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Medi 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


<AI1>

1       09.00 - 09.15 - Rhag-gyfarfod anffurfiol

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

(09.15)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

</AI3>

<AI4>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd – 18 Awst 2016 – Ymateb Ysgrifenedig i Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

                                                                                          (Tudalennau 6 - 12)

</AI4>

<AI5>

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd – 16 Medi 2016 - Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 13 - 16)

</AI5>

<AI6>

4       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth 1

(9.15-11.00)                                                                    (Tudalennau 17 - 38)

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Rheolwr Polisi, Llywodraeth Cymru

Gareth Mc Mahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF, 831KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.2MB)

 

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

6       Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Ystyried y dystiolaeth

(11.00-11.10)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

7       Y diweddaraf am weithdrefnau'r gyllideb o ystyried trethi datganoledig

(11.10-11.25)                                                                  (Tudalennau 39 - 45)

 

Papur 1 - Y diweddaraf am weithdrefnau'r gyllideb o ystyried trethi datganoledig

 

</AI9>

<AI10>

8       Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi

(11.25-11.30)                                                                  (Tudalennau 46 - 47)

 

Papur 2 - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi – 14 Medi 2016

 

</AI10>

<AI11>

9       Cyflwyno Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

(11.30-12.30)                                                                                                  

 

Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>