Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Medi 2016

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Alun Davidson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3, 4, 5, a 6 o'r cyfarfod.

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

3       Bil Cymru: Sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol

(09.30-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 50)

</AI3>

<AI4>

4       Blaenraglen waith: cyflwyniad i waith y Gwasanaeth Ymchwil

(10.00 - 10.20)                                                                (Tudalennau 51 - 52)

</AI4>

<AI5>

5       Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer ymweliadau â safleoedd yng Ngheredigion

(10.20 - 10.30)                                                                (Tudalennau 53 - 54)

</AI5>

<AI6>

6       Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer tymor yr hydref

(10.30 - 10.45)                                                                (Tudalennau 55 - 58)

</AI6>

<AI7>

Egwyl (10.45 - 11.00)

 

</AI7>

<AI8>

7       Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

(11.00-12.30)                                                                  (Tudalennau 59 - 83)

 

Lesley Griffiths AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Dr Christianne Glossop - Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Neil Hemington - Prif Gynllunydd

Matthew Quinn - Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Andrew Slade – Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>