Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15-09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Ystyried cyngor cyfreithiol mewn perthynas ag Adran 7, Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

(09.30-09.45)                                                                      (Tudalennau 1 - 3)

Briff cyfreithiol – Adran 7, Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(09.45)                                                                                 (Tudalennau 4 - 5)

</AI4>

<AI5>

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd - 8 Gorffennaf 2016

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

</AI5>

<AI6>

4       Ystyried Adran 7, Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

(09.45-10.00)                                                                                  (Tudalen 8)

Claire Clancy - Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Matthew Richards - Uwch Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Papur 1 – Ystyried Adran 7, Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10.00)                                                                                                             

Eitemau 6, 7, 8 ac 9

</AI7>

<AI8>

6       Briffio ar y Bil Treth Trafodion Tir

(10.00-11.30)                                                                                                  

Georgina Haarhoff – Pennaeth Polisi Trethi a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Repa Antonio - Rheolwr Prosiect Treth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt - Rheolwr Polisi Treth Trafodiadau Tir, Llywodraeth Cymru

Sean Bradley - Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

7       Ystyried y dull o graffu ar y gyllideb ddrafft

(11.30-11.45)                                                                    (Tudalennau 9 - 23)

Papur 2 - Dull y Pwyllgor o ran craffu ar y gyllideb ddrafft

</AI9>

<AI10>

8       Ystyried rhaglen waith dros dro Tymor yr Hydref

(11.45-12.00)                                                                  (Tudalennau 24 - 26)

Papur 3 - Papur Clawr y rhaglen waith dros dro

Papur 4 - Rhaglen waith dros dro y pwyllgor yn ystod Tymor yr Hydref

</AI10>

<AI11>

9       Ystyried llythyr drafft i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Cymru

(12.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 27 - 31)

Papur 5 - Llythyr drafft i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Cymru

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>