Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016

Amser: 09.15 - 12.17
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3676


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Russell George AC (Cadeirydd)

Hannah Blythyn AC

Vikki Howells AC

Mark Isherwood AC

Jeremy Miles AC

Adam Price AC

David J Rowlands AC

Tystion:

Tracey Burke, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Llywodraeth Cymru

James Price, Llywodraeth Cymru

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Staff y Pwyllgor:

Gareth Price (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Rachel Jones (Dirprwy Glerc)

Andrew Minnis (Ymchwilydd)

Ben Stokes (Ymchwilydd)

Anne Thomas (Ymchwilydd)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 368KB) Gweld fel HTML (90KB)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC.

 

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad i bortffolio a blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

2.1 Atebodd Ken Skates AC, James Price, Simon Jones a Tracey Burke gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

</AI3>

<AI4>

3       Digwyddiad rhanddeiliaid (lleoliad allanol)

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid i glywed eu blaenoriaethau a’u dyheadau ar gyfer y Pwyllgor.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>