Agenda - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch
â:

Gareth Price

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddESS@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Cyflwyniad i bortffolio a blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

(09.30 - 10.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 12)

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau atodol:

Y Briff Ymchwil

 

</AI3>

<AI4>

3       Digwyddiad rhanddeiliaid (lleoliad allanol)

(10.20 - 11.50)                                                                                                

 

</AI4>

<AI5>

Ôl-drafodaeth breifat

(11.50 - 12.15)

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>