Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


 

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat anffurfiol - 09.15 - 09.30

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

</AI2>

<AI3>

2       Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Trafod blaenoriaethau'r portffolio

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 21)

Kirsty Williams AC – Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Owen Evans - Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol Group Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Steve Vincent - Dirprwy Cyfarwyddwr, Yr Is-adran Rheolaeth ac Effeithiolrwydd Ysgolion

Huw Morris – Cyfarwyddwr Grŵp, SAUDGO

Dogfennau atodol:

Papur Ymchwil

CYPE(5)-02-16 - Papur 1

</AI3>

<AI4>

Egwyl – 10.30 - 10.40

</AI4>

<AI5>

3       Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – Trafod blaenoriaethau'r portffolio

(10.40 - 11.40)                                                                (Tudalennau 22 - 25)

Carl Sargeant AC – Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Albert Heaney - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr, Cymmunedau ac Trechu Tlodi

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-16 - Papur 2

</AI5>

<AI6>

Papur i’w nodi

</AI6>

<AI7>

4       Gohebiaeth gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg –  Eich penodiad yn Gadeirydd Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 26 - 31)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-16 - Papur 3 - i'w nodi

</AI7>

<AI8>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.40)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI8>

<AI9>

6       Cyfrifoldebau'r Pwyllgor a materion y Pumed Cynulliad

(11.40 - 12.00)                                                                (Tudalennau 32 - 39)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-02-16 - Papur 4 - preifat

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>