Y Pwyllgor Deisebau

 

Lleoliad:
Ty Hywel – Ystafell Bwyllgora 4

 

 

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2011

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Naomi Stocks
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8393
naomi.stocks@cymru.gov.uk

Sarita Marshall
Dirprwy Clerc y Pwyllgor

029 2089 8421
sarita@marshall@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1     Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI1>

<AI2>

2     Gweithdrefnau ac arferion gweithio'r Pwyllgor Deisebau 

</AI2>

<AI3>

3     Deisebau newydd 

</AI3>

<AI4>

 

P-04-319 Deiseb traffig y Drenewydd  (Tudalen 1)

 

</AI4>

<AI5>

 

P-04-320 Polisi Tai Cymdeithasol  (Tudalennau 2 - 3)

 

</AI5>

<AI6>

 

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi  (Tudalennau 4 - 6)

 

</AI6>

<AI7>

 

P-04-323 Achubwch ein hysgolion bach  (Tudalennau 7 - 10)

 

</AI7>

<AI8>

 

P-04-324 Dywedwch Na i Tan 8 – Mae ffermydd gwynt a llinellau pwer foltedd uchel yn difetha ein cymuned  (Tudalennau 11 - 14)

 

</AI8>

<AI9>

 

P-04-325 Arian a fyddai’n galluogi disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffwrd  (Tudalennau 15 - 16)

 

</AI9>

<AI10>

 

P-04-326 Na i losgyddion  (Tudalennau 17 - 19)

 

</AI10>

<AI11>

4     Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

</AI11>

<AI12>

 

P-03-136 Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove  (Tudalen 20)

 

</AI12>

<AI13>

 

P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd  (Tudalennau 21 - 22)

 

</AI13>

<AI14>

 

P-03-236 Siarter i Wyrion ac Wyresau  (Tudalennau 23 - 53)

 

</AI14>

<AI15>

 

P-03-256 Trenau Ychwanegol i Abergwaun  (Tudalennau 54 - 59)

 

</AI15>

<AI16>

 

P-03-263 Rhestru Parc y Strade  (Tudalennau 60 - 62)

 

</AI16>

<AI17>

Ystyrir y ddau eitem nesaf gyda'i gilydd

</AI17>

<AI18>

 

P-03-271 Ardrethi Busnes yn Arberth  (Tudalennau 63 - 69)

 

</AI18>

<AI19>

 

P-03-286 Ardrethi Busnes Ceredigion  (Tudalen 70)

 

</AI19>

<AI20>

 

P-03-288 Strategaeth Genedlaethol ar Fyw’n Annibynnol  (Tudalennau 71 - 102)

 

</AI20>

<AI21>

 

P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus  (Tudalen 103)

 

</AI21>

<AI22>

 

P-03-293 Adolygu Cod Derbyn i Ysgolion  (Tudalennau 104 - 105)

 

</AI22>

<AI23>

 

P-03-294 Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru - cynrychioli menywod  (Tudalennau 106 - 107)

 

</AI23>

<AI24>

 

P-03-295 Kyle Beere - Gwasanaethau Niwroadsefydlu Paediatrig  (Tudalennau 108 - 109)

 

</AI24>

<AI25>

 

P-03-298 Cyllid ar gyfer darparu adnoddau Cymraeg ar gyfer pobl â dyslecsia yng Nghymru  (Tudalennau 110 - 118)

 

</AI25>

<AI26>

 

P-03-301 Cydraddoldeb i’r gymuned drawsryweddol  (Tudalen 119)

 

</AI26>

<AI27>

 

P-03-302 Ffatri prosesu compost  (Tudalennau 120 - 122)

 

</AI27>

<AI28>

Ystyrir y tri eitem nesaf gyda'i gilydd

</AI28>

<AI29>

 

P-03-308 Achub Theatr Gwent  (Tudalennau 123 - 129)

 

</AI29>

<AI30>

 

P-03-311 Theatr Spectacle  (Tudalen 130)

 

</AI30>

<AI31>

 

P-03-314 Achub Theatr Powys a Theatr Ieuenctid Canolbarth Powys  (Tudalen 131)

 

</AI31>

<AI32>

 

P-03-316 Dylid gosod yr angen i gynnal hebryngwyr croesfannau ysgol sy’n bodoli eisioes yn amod o Grant Trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynghorau lleol na ellir mo’i newid.  (Tudalennau 132 - 178)

 

</AI32>

<AI33>

 

P-03-318 Gwasanaethau Mamolaeth Trawsffiniol  (Tudalennau 179 - 188)

 

</AI33>

<AI34>

 

P-03-317 Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx  (Tudalennau 189 - 197)

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>