Agenda - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg


Lleoliad:

Conference Room 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 8 Chwefror 2016

Amser: 10.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Clerk: Kathryn Hughes

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

kathryn.hughes@cynulliad.cymru


 

<AI1>

   Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

   Cofnodion a materion yn codi

                                                                                          (Tudalennau 1 - 12)

</AI2>

<AI3>

   Y wybodaeth ddiweddaraf am Archwilio Mewnol

                                                                                        (Tudalennau 13 - 26)

</AI3>

<AI4>

   Yr adroddiadau archwilio mewnol diweddaraf

                                                                                        (Tudalennau 27 - 43)

</AI4>

<AI5>

   Y Strategaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2016-17

                                                                                        (Tudalennau 44 - 67)

</AI5>

<AI6>

   Trosolwg o'r cyfrifon

                                                                                        (Tudalennau 68 - 74)

</AI6>

<AI7>

   Y wybodaeth ddiweddaraf gan Swyddfa Archwilio Cymru

                                                                                        (Tudalennau 75 - 79)

</AI7>

<AI8>

   Canlyniadau'r Cynllun Gweithredu a'r Arolwg o Effeithlonrwydd

                                                                                      (Tudalennau 80 - 102)

</AI8>

<AI9>

   Paratoi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor

                                                                                    (Tudalennau 103 - 121)

</AI9>

<AI10>

   Adolygiad o’r Cylch Gorchwyl

                                                                                    (Tudalennau 122 - 126)

</AI10>

<AI11>

   Diweddaru’r pwyllgor ar ddigwyddiadau hyfforddiant diweddar a chydweithrediad rhwng archwilwyr a chyrff adolygu eraill

                                                                                                                          

</AI11>

<AI12>

   Y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid

                                                                                    (Tudalennau 127 - 141)

</AI12>

<AI13>

   Adroddiad ar Risgiau Corfforaethol

                                                                                    (Tudalennau 142 - 153)

</AI13>

<AI14>

   Archwiliad beirniadol o un risg a nodwyd

                                                                                    (Tudalennau 154 - 160)

</AI14>

<AI15>

   Papurau i'w nodi ac unrhyw fater arall

                                                                                                   (Tudalen 161)

</AI15>

<AI16>

   Blaenraglen Waith

                                                                                    (Tudalennau 162 - 166)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>