Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016

Amser y cyfarfod: 13.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3543


(320)v5

<AI1>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

</AI1>

<AI2>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI2>

<AI3>

3       Datganiad gan y Prif Weinidog:  Bil Drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

</AI3>

<AI4>

4       Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

</AI4>

<AI5>

5       Cyfnod 4 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

</AI5>

<AI6>

6       Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2015-16

</AI6>

<AI7>

7       Dadl ar y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2016-17

</AI7>

<AI8>

8       Cyfnod pleidleisio

</AI8>

<AI9>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI9>

<AI10>

9       Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 19.41

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.00, Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>