Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 24 Chwefror 2016

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3540


(317)v4

<AI1>

1       Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

</AI1>

<AI2>

2       Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

</AI2>

<AI3>

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y newyddion cyffrous ynghylch sicrhau ffatri Aston Martin i Gymru? EAQ(4)0682(EST)

</AI3>

<AI4>

3       Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

</AI4>

<AI5>

4       Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

</AI5>

<AI6>

5       Dadl ar yr adroddiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar weithgareddau’r cynrychiolwyr o Gymru ar Bwyllgor Rhanbarthau’r UE

</AI6>

<AI7>

6       Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

</AI7>

<AI8>

7       Cyfnod pleidleisio

</AI8>

<AI9>

8       Dadl Fer

</AI9>

<AI10>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 16.55

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 1 Mawrth 2016

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>