Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 3 Tachwedd 2015

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3473


(294)v5

<AI1>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

</AI1>

<AI2>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI2>

<AI3>

Cynnig i atal dros dro Rheol Sefydlog 11.16  er mwyn caniatáu cynnal dadl ar yr eitem nesaf o fusnes

Dechreuodd yr eitem am 14.34

NNDM5860 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.6:

Yn atal rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y datganiad a’r cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM5861 gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 3 Tachwedd 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI3>

<AI4>

3       Dadl ar Fil Cymru Drafft

</AI4>

<AI5>

4       Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer ein Lluoedd Arfog a'u teuluoedd

</AI5>

<AI6>

5       Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Gyflwr yr Ystâd

</AI6>

<AI7>

6       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Y Rhaglen i Ddileu TB - Gohiriwyd

</AI7>

<AI8>

7       Rhentu Doeth Cymru - Cod Ymarfer (Rhwymedigaethau Statudol a Chanllaw Arfer Gorau), o ganlyniad i Ymgynghoriad - Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014

</AI8>

<AI9>

8       Trefn ystyried y gwelliannau ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

</AI9>

<AI10>

9       Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

</AI10>

<AI11>

10    Dadl ar Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2014 - 2015

</AI11>

<AI12>

11    Cyfnod pleidleisio

</AI12>

<AI13>

Crynodeb o Bleidleisiau

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 17.39

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2015

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>