Y Bwrdd Rheoli

 

 

Lleoliad:Ystafell Gynadledda 4B- Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad:Dydd Llun, 2 Tachwedd 2015

 

Amser: 14.45 - 16.15

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

 

Liz Jardine
Ysgrifenyddiaeth

0300 200 6565
liz.jardine@cynulliad.cymru

 

 

Agenda MB (13-15)

 

<AI1>

Dechrau’r cyfarfod

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant 

 

</AI2>

<AI3>

2    Nodyn cyfathrebu i’r staff – Adrian Crompton 

 

</AI3>

<AI4>

3    Cofnodion o’r cyfarfod ar 5 Hydref - i’w dosbarthu drwy e-bost. 

 

</AI4>

<AI5>

Y prif eitemau

</AI5>

<AI6>

4    Cyfarfod Strategaeth ac Adnoddau - Adnoddau Dynol  (Tudalennau 1 - 52)

MB 13-15 Papur 1 - Papur Fframwaith y Polisi Recriwtio

MB 13-15 Papur 1 - Atodiad 1 - Polisi Tâl a Gwobrwyo - Drafft o 21 Hydref 2015

MB 13-15 Papur 1 - Atodiad 2 - Polisi a Gweithdrefn Egwyddorion Recriwtio

MB 13-15 Papur 1 - Atodiad 3 - Polisi Swyddi Blaenoriaeth

MB 13-15 Papur 1 - Atodiad 4 - Egwyddorion y Strategaeth Gwobrwyo ar gyfer Staff Comisiwn y Cynulliad

  • Fframwaith a pholisïau recriwtio a phenodi (papurau)
  • Strategaeth tâl ar gyfer y dyfodol (dim papurau heblaw am atodiad 4)
  • Cynllunio capasiti trwy ddull ysgafn
  • Unrhyw fater arall

 

</AI6>

<AI7>

5    Fframwaith a pholisïau recriwtio a phenodi 

 

</AI7>

<AI8>

6    Strategaeth tâl ar gyfer y dyfodol 

 

</AI8>

<AI9>

7    Cynllunio capasiti 

 

</AI9>

<AI10>

Eitemau byr

</AI10>

<AI11>

8    Diweddariad ar ddangosfwrdd y Pumed Cynulliad  (Tudalennau 53 - 57)

MB Papur 13-15 2 - Dangosfwrdd y Pumed Cynulliad - Hydref 2015

</AI11>

<AI12>

Cloi’r cyfarfod

</AI12>

<AI13>

9    Unrhyw fater arall 

 

</AI13>

<AI14>

Diwedd

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>