Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Mawrth 2016

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 3 Chwefror 2016, penderfynodd y Pwyllgor, o dan Reol Sefydlog 17.42(vi), i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod cyfan ar 9 Mawrth 2016.

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: trafod ymateb y Dirprwy Weinidog Iechyd

(09.30 - 09.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

3       Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: trafod yr adroddiad drafft

(09.45 - 10.45)                                                                  (Tudalennau 4 - 49)

</AI4>

<AI5>

4       Papurau i’w nodi

(10.45)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror 2016

                                                                                        (Tudalennau 50 - 52)

</AI6>

<AI7>

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn

                                                                                        (Tudalennau 53 - 54)

</AI7>

<AI8>

Sesiwn graffu gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: dilyniant i ymchwiliad y Pwyllgor i ofal preswyl i bobl hŷn ac adolygiad y Comisiynydd o gartrefi gofal: gohebiaeth gan y Comisiynydd

                                                                                        (Tudalennau 55 - 56)

</AI8>

<AI9>

Ymchwiliad dilynol i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru: ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd

                                                                                        (Tudalennau 57 - 63)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>