Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 8 Mawrth 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Buckle

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

                                                                                          (Tudalennau 1 - 20)

</AI3>

<AI4>

3       Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf: Trafod ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

(09.05-09.15)                                                                  (Tudalennau 21 - 32)

PAC(4)-09-16 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(4)-09-16 Papur 2 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(4)-09-16 Papur 3 - Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

PAC(4)-09-16 Papur 4 – Gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4       Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

(09.15-10.30)                                                                  (Tudalennau 33 - 53)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

James Price - Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

 

Gareth Bullock - Cadeirydd, Cyllid Cymru ccc

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10.30)                                                                                                             

Eitem 6

</AI6>

<AI7>

6       Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(10.30-11.00)                                                                                                  

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>