Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Chwefror 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

</AI3>

<AI4>

Llythyr gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                          (Tudalennau 4 - 10)

</AI4>

<AI5>

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 11 - 13)

</AI5>

<AI6>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

                                                                                        (Tudalennau 14 - 17)

</AI6>

<AI7>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

                                                                                        (Tudalennau 18 - 24)

</AI7>

<AI8>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

</AI8>

<AI9>

Llythyr gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

                                                                                        (Tudalennau 27 - 29)

</AI9>

<AI10>

Llythyr y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 30 - 38)

</AI10>

<AI11>

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at y Prif Weinidog

                                                                                        (Tudalennau 39 - 42)

</AI11>

<AI12>

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 43 - 46)

</AI12>

<AI13>

3       Ymchwiliad etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth

(09.00 - 10.00)                                                                (Tudalennau 47 - 74)

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 20 Ionawr 2016

Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 25 Tachwedd 2015

Papur 3 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 26 Tachwedd 2015

 

Briff ymchwil

</AI13>

<AI14>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(10.00)                                                                                                             

Eitemau 5, 6 a 7.

</AI14>

<AI15>

Egwyl

(10.00 - 10.10)

</AI15>

<AI16>

5       Ymchwiliad etifeddiaeth: Ystyried y dystiolaeth

(10.10 - 10.30)                                                                                                

</AI16>

<AI17>

6       Ymchwiliad ariannu yn y dyfodol: Ystyried yr adroddiad drafft

(10.30 - 10.50)                                                                                                

Papur 4 – adroddiad drafft

</AI17>

<AI18>

7       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad

(10.50 - 11.30)                                                                (Tudalennau 75 - 78)

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – 15 Rhagfyr 2015

Briff cyfreithiol

Briff ymchwil

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>