Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Ionawr 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

                                                                                            (Tudalennau 6 - 8)

</AI3>

<AI4>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

                                                                                          (Tudalennau 9 - 12)

</AI4>

<AI5>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

                                                                                        (Tudalennau 13 - 24)

</AI5>

<AI6>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 2

(09.00 - 10.30)                                                                (Tudalennau 25 - 54)

Jon Rae - Rheolwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen / Dirprwy Lefarydd Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Papur 1 - Ymateb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI7>

<AI8>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 3

(10.45 - 12.15)                                                                (Tudalennau 55 - 81)

Adam Cairns - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Steve Moore - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Papur 2 – Ymateb Conffederasiwn GIG Cymru i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

</AI8>

<AI9>

Cinio

(12.15 - 13.00)

</AI9>

<AI10>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 4

(13.00 - 14.00)                                                                (Tudalennau 82 - 97)

Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Michael Trickey – Cynghorydd Cymru, Sefydliad Joseph Rowntree

 

Papur 3 - Ymateb Sefydliad Bevan i'r ymgynghoriad

Papur 4 – Ymateb Sefydliad Joseph Rowntree i’r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

</AI10>

<AI11>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 5

(14.00 - 14.30)                                                              (Tudalennau 98 - 118)

Eleri Butler - Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

 

Papur 5 – Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

</AI11>

<AI12>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(14.30)                                                                                                             

Eitemau 8 a 9.

</AI12>

<AI13>

8       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

(14.30 - 14.45)                                                            (Tudalennau 119 - 120)

Papur 6 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 7 Ionawr 2016

</AI13>

<AI14>

9       Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trefn ystyried

(14.45 - 14.50)                                                            (Tudalennau 121 - 122)

Papur 7 - Trefn ystyried ar gyfer Cyfnod 2

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>