Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 5 Tachwedd 2015

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru


 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 6)

</AI2>

<AI3>

Llythyr at y Pwyllgor Cyllid gan Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

                                                                                          (Tudalennau 7 - 15)

</AI3>

<AI4>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Doug Stoneham, CThEM

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

</AI4>

<AI5>

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

                                                                                                     (Tudalen 19)

</AI5>

<AI6>

3       Swyddfa Archwilio Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

(09.00 - 10.00)                                                                                                

Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Steven O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid

</AI6>

<AI7>

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2014-15

                                                                                      (Tudalennau 20 - 135)

Papur 1 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2014-15

</AI7>

<AI8>

Amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17

                                                                                    (Tudalennau 136 - 186)

Papur 2 - Amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17

</AI8>

<AI9>

Adroddiad Interim Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2015-16

                                                                                    (Tudalennau 187 - 224)

Papur 3 - Adroddiad Interim Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2015-16

Papur 4 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI9>

<AI10>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ar gyfer y busnes canlynol:

(10.00)                                                                                                             

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

</AI10>

<AI11>

5       Swyddfa Archwilio Cymru: Ystyried y dystiolaeth

(10.00 - 10.15)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

6       Bil Cymru Drafft

(10.15 - 10.35)                                                            (Tudalennau 225 - 231)

Bil Cymru Drafft (Saesneg yn rhannol)

 

Papur 5 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a  Busnes y Llywodraeth

Papur 6 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Prif Weinidog

Papur 7 - Llythyr pellach at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Prif Weinidog

Papur 8 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 9 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Briff gan y Gwasanaethau Cyfreithiol

</AI12>

<AI13>

7       Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad gan y Pwyllgor Busnes: Ymgynghoriad

(10.35 - 10.45)                                                            (Tudalennau 232 - 233)

Papur 10 - Llythyr drafft

</AI13>

<AI14>

8       Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2016-17: Ystyried yr adroddiad drafft

(10.45 - 11.15)                                                            (Tudalennau 234 - 251)

Papur 11 - Adroddiad drafft

</AI14>

<AI15>

9       Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Materion allweddol

(11.15 - 12.00)                                                            (Tudalennau 252 - 271)

Papur 12 - Materion allweddol

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>